According to the latest data of CEC, Victor Yushchenko wins in 17 oblasts of Ukraine. In particular, in the Vinnytsia oblast – 87.41% (11.3% of ballots processed), Volynska oblast - 92.57% (9.91%), Zhytomyr oblast – 68.66% (6.16%), Zakaprattia Oblast – 59.92% (3.12), Ivano-Frankivsk oblast – 98.67 (4.21), Kyiv oblast – 84.11% (6.12), Kirovohrad oblast – 63.39% (4.75), Lviv oblast – 97.71% (6.50). Poltava oblast 65.88% (15.25), Rivne oblast – 93.33% (0.90), Sumy oblast – 82.35% (1.92), Ternopil oblast – 97.43 %(11.06), Khmelnytsky – 81.77% (4.72), Chernivtsi oblast – 88.86% (3.40), Chernihiv oblast – 73.55% (10.49), in the city of Kyiv – 76.83% (3.76). Victor Yanukovych wins in 10 oblasts of Ukraine: in the Autonomous Republic of Crimea – 78.30% (6.45% ), Dnipropetrovsk oblast – 58.95% (3.38), Donetsk – 94.52% (4.40), Zaporizhzhya – 69.96% (3.51), Luhansk oblast – 88.93% (0.54), Mykolayiv oblast – 77.23% (0.85), Odessa oblast – 67.18% (3,35), Kharkiv oblast – 70.70% (4.10), Kherson – 48.17% (7.02), the city of Sevastopol – 90.47% (4,49).