Viktor Yushchenko is to speak at Maydan Nezalezhnosti (Main Square of Kyiv) at midnight.

Gromadske radio